90 Pushkin st./ 14 Aurora st., Ufa, Russia, 450008
Call Center
+7 (347) 286-5303 eye@bashgmu.ru, eye@anrb.ru

Bashkortostan Academy of Sciences Award Winners

 
Marat Aznabaev

Rustem Klyavlin

Mukharram Bikbov

Guzel Bikbova