90 Pushkin st./ 14 Aurora st., Ufa, Russia, 450008
Call Center
+7 (347) 286-5303 eye@bashgmu.ru, eye@anrb.ru

Injury

Gunshot wounds of eye and orbit in peacetime / neroev V. V., etc.
Eye injury / ed.: R. A. Gundorova, V. V. Neroev, V. V. Kashnikov, 2014. - 560 p